Koffernagle, kofilnagle, fartøyutstyr; rund, ca. 30 cm lang pinne av jern eller tre, som står, gjerne flere ved siden av hverandre, i huller i naglebenken rundt masten eller i en naglerekke ved skansekledningen. Brukes for fastgjøring av tau i den løpende rigg.