Nabob, tidligere om europeer som beriket seg i India; rik og praktelskende mann, ofte nedsettende om en som har tjent seg rik i fjerne land. Ordet kommer fra arab. navab, stattholder eller høy embetsmann i India under stormogulen.