Nærdemokrati, den enkeltes medbestemmelse (og rett til dette) i saker som angår ham eller henne direkte, for eksempel vedrørende bolig, arbeidsplass, skole. Ordet kom i bruk i norsk i 1970-årene.