Systematisk fremstilling av de musikalske former. Se musikk.