Mudderkutling, benfiskart i kutlingfamilien. Ligner sandkutling, men mangler skjell i nakkegropen og strupen. Den lever dessuten dypere. Lengde opp til 8 cm. Den lever på 10–300 m dyp på mudder- og sandbunn fra Middelhavet til Nord-Norge.