Sandkutling, benfiskart i kutlingfamilien. Opptil 11 cm lang og inntil 3 år gammel. Skilles fra leirkutling på at den mangler et mørkt, skrått bånd innerst ved brystfinnen og på flere skjell langs midtlinjen. Fra mudderkutling kjennes den bl.a. på at den har skjell i nakken og strupen. Den er meget vanlig på grunt vann langs kysten nord til Troms. Ellers utbredt fra Svartehavet og Middelhavet til Færøyene, Østersjøen og Nord-Norge.