Monopteros, søylebåret rundtempel uten cella. Antikkens mest berømte var tempelet for Roma og Augustus på Akropolis. Typen ble særlig tatt opp igjen under barokk og empire og levde videre som hagetempel og paviljong.