Membranbind, pergamentblader eller membraner fra gamle håndskrevne bøker brukt til innbinding av nyere bøker (som forsterkning og forsats, omslag og overtrekk) fra boktrykkets første tid.