Et håndskrift er en håndskrevet papyrusrull eller bok (codex) som vanligvis består av blader av skinn eller papir. Manuskript er et annet ord for en slik håndskrevet bok eller rull. Begrepet brukes oftest om bøker fra oldtiden og middelalderen, men det kan også brukes om en moderne, håndskrevet bok.Det eldste bevarte håndskriftet er Papyrus Prisse (i Louvre) fra ca. Hele artikkelen