Aktivitet hvor man skal tilbakelegge en viss strekning til fots på kortest mulig tid. I motsetning til i kappgang (se gangsport) er det tillatt å bevege bena fritt, også småløpe. Tidligere var det mange norske marsjkonkurranser med stor deltakelse, bl.a. Sportklubben Arilds marsjkonkurranse i 1920- og 1930-årene Det har også vært NM i øvelsen. Nå arrangeres kun turmarsjer.