Kappgang er en idrett som skiller seg fra løping ved at utøveren hele tiden må ha kontakt med underlaget med én fot. Den bakerste foten må ikke forlate bakken før den forreste er satt ned.I tillegg til dette skal beinet være rettet ut i kneleddet før det forlater bakken. Hælen skal settes først i bakken og overkroppen skal være rak. Kappgang er en vanskelig øvelse å bedømme, og i konkurranser er det ikke uvanlig med diskvalifikasjoner for feil gange. Hele artikkelen