Maller, ekte maller, Siluridae, benfiskfamilie i ordenen mallefisker. Artsrik familie (100 arter) som hovedsakelig er utbredt i de sørlige deler av Asia. Vest for Kaspiske hav finnes bare to arter: (europeisk) malle og gresk malle. De har langstrakt kropp, og hodet og forkroppen er avflatet. Bakkroppen er sammentrykt fra siden. De har et par skjeggtråder på snuten og 1–2 på haken. Ryggfinnen er meget liten og gattfinnen er lang; fettfinne mangler.