Tidsskrift; ukeblad. I kringkasting gjerne brukt om programpost med variert innhold innen et bestemt emneområde eller for en viss lyttergruppe.