Lumen naturale var i middelalderens og 1600-tallets filosofi, for eksempel hos Descartes, en vanlig betegnelse på den menneskelige fornuft som erkjennelsesevne.