Lodneperikum, flerårig art i perikumfamilien. 40–100 cm høy, tett småhåret stengel og blad. Gule blomster. Lodneperikum er en eurasiatisk art som vokser spredt i løvskog og ur på baserik grunn i lavlandet på Østlandet og langs kysten til Nordland.