Livbøyer, ringformet flytelegeme beregnet på å kastes ut til personer som er falt over bord. I henhold til Den norske skipskontrolls regler skal alle skip ha et visst antall livbøyer om bord. De skal minst ha en indre diameter på 45 cm og være av godkjent utførelse. Livbøyene skal i et nærmere bestemt antall, avhengig av fartøytype, være utstyrt med redningsline, selvtennende røyksignal og selvtennende bøyelys.