Liten sjødjevel, benfiskart i familien sjødjevler. En dyphavsmarulk med parasittiske hanner. Hannene er frittlevende en liten stund (maksimal størrelse som frittlevende er 11 mm) før de fester seg til en hunn og blir helt avhengig av henne. En fastvokst hann kan bli ca. 7 cm lang, mens hunnene kan bli ca. 45 cm. Er knyttet til alle tropiske og subtropiske hav. Kun enkeltindivider er observert i Norge.