Ligandin, et leverprotein som binder forskjellige karsinogener, steroider, bilirubin og en rekke organiske anioner. Det kan utgjøre opp til 10 % av leverens frie proteiner og har en relativ molekylmasse på 47 000. Ligandin bidrar til å fjerne stoffene det binder fra blodet. De leveres så videre til leverens forskjellige avgiftningsmekanismer. I de tilfeller der avgiftningen skjer ved reaksjon med glutation, fungerer ligandin selv som enzym, som glutationtransferase.