Lentando, italiensk musikkuttrykk: med avtagende hurtighet.