Lekbrødre, medlemmer av et munkesamfunn som ikke er bestemt til å prestevies. De avlegger i regelen klosterløfter på linje med brødrene som er presteviet eller skal prestevies. I våre dager har lekbrødre samme rettigheter og plikter som de presteviede, dog med visse restriksjoner når det gjelder valgbarhet til de høyeste verv i de klerikale ordener. Tidligere deltok ikke lekbrødrene regelmessig i tidebønnene, men utførte det praktiske arbeid i klosteret som gårdsarbeid og husstellet. En rekke kvinnelige ordener hadde tilsvarende leksøstre ved siden av korsøstrene.