I musikken tonestykke av episk-lyrisk innhold, for eksempel Franz Liszts klaverlegender.