Ledefossiler, betegnelse for rester av fossile plante- eller dyrearter som har levd i forholdsvis kort tid. De opptrer derfor i et enkelt geologiske lag eller en lagserie og tjener således som gode kjennemerker for en bestemt stratigrafisk enhet og dens relative alder. Jo større geografisk utbredelse og jo mindre tidsmessig utbredelse ledefossiler har, desto større betydning har de for den relative aldersbestemmelse av de angjeldende lagene. Det er ledefossiler som har bidratt vesentlig til inndelingen av Jordens historie i forskjellige større og mindre avsnitt. Ledefossiler har derfor en sentral betydning for historisk geologi og stratigrafi. Et godt eksempel på en gruppe ledefossiler er ammonittene, som med sine mange, vidt utbredte, hurtig skiftende arter har gitt grunnlag for en finere inndeling i enkelte avsnitt av Jordens middelalder (mesozoikum).