Løvtrebarkbille, billeart i familien barkbiller, Scolytidae. Den er blankt mørkebrun, hunnbillen er 3 mm og flygedyktig, hannbillen 1,5 mm og mangler flyvinger. Forekommer vanlig i Sør-Norge. Lever vanligvis i trær som på forhånd er skadd av frost, tørke, mekanisk skade el.l. På glatt bark av forskjellige løvtrær, særlig frukttrær som eple og plomme, gnager hunnbillen om våren en horisontal morgang inn i stammer og grener; gangen deles i to (følger årringene), og fra disse løper korte, loddrette sideganger. Utenfra røpes angrepet av små runde hull og boremel. Ved sterke angrep dør trærne. En voksen hunnbille kan ha over 40 larver i et gangsystem. Larvene, som ikke gjør noen skade, lever av ambrosiasopp som utvikler seg i boregangene, sopp som hunnbillen har brakt med seg. Billene overvintrer i morgangene. Ved å henge opp feller i trærne (limfelle + alkohol som lokkemiddel) kan bestanden av skadelige biller utryddes i en frukthage.