Faglærer, lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet. Det finnes flere utdanningsløp for å bli faglærer. 1) Faglærer i f.eks. formgivning, kunst og håndverk, kroppsøving, praktiske og estetiske fag fra statlige høyskoler. 2) Faglærer i yrkesfag som har grunnleggende yrkesutdanning, teknisk eller yrkesteoretisk utdanning, praksis fra arbeidslivet og praktisk-pedagogisk utdanning. 3) Faglærer i allmenne teoretiske fag fra universitets- og høyskolestudium og praktisk-pedagogisk utdanning.