Automatisering

Blokkdiagram og skjematisk fremstilling av automatisk kontroll. – Øverst: Blokkdiagram for en tilbakekoblet kontrollsløyfe. – Nederst: Skjematisk fremstilling av kontrollsystem i valseverk.

Av /Store norske leksikon ※.

Kybernetikk er en tverrfaglig vitenskap som handler om å observere og beskrive hvordan tilstander i tekniske prosesser og levende vesener varierer med tiden og samvirker med hverandre, og ved hjelp av styring, påvirke slik at ønsket oppførsel oppnås.

Faktaboks

Uttale
kybernetˈikk
Etymologi
av gresk kybernetes: den som styrer, rormann.
Også kjent som

Engelsk: cybernetics

Tilbakekobling er et sentralt begrep i kybernetikken og innebærer måling av en størrelse som skal styres. Denne målingen blir sammenlignet med en ønsket referanseverdi og så blir prosessen påvirket i henhold til avviket mellom den målte og den ønskede verdien.

Kybernetikk er en informasjonsvitenskap, og kybernetikere beskriver hvordan informasjon strømmer gjennom systemer omtrent som elektrisitet gjennom elektriske kretser, og man er opptatt av hva som skjer når informasjon fra systemets utgang kobles til systemets inngang. Informasjonen om de fysiske størrelsene i systemet blir behandlet som signaler, og signalbehandling er derfor sentralt.

Sentralt i kybernetikken er systemforståelse, det vil si å vite hvilke signaler som påvirker hvilke enheter og i hvilken rekkefølge. Dette har stor nytteverdi i teknologiske systemer og dette tankesettet brukes i stor utstrekning i teknisk kybernetikk, automatisering, robotikk, servoteknikk og reguleringsteknikk.

Eksempler

Temperaturregulering i panelovn
En termostat (regulator) styrer varmeelementet via tilbakekobling slik at romtemperaturen over tid blir lik den ønskede temperaturen, referansen. Regulatoren sørger for at forstyrrelser i minst mulig grad påvirker reguleringen.
Temperaturregulering i panelovn
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0
Blodsukkerregulering i mennesket

Bukspyttkjertelen styrer, ved hjelp av tilbakekobling, blodsukkernivået ved å skille ut insulin og glukagon slik at nivået blir mest mulig lik det ønskede nivået, referansen. Reguleringen kompenserer for forstyrrelser på nivået som for eksempel inntak av næring.

Blodsukkerregulering i mennesket
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

For en panelovn fungerer dette slik at en termostat slår på varmeovnen når den får informasjon fra omgivelsene om at det er for kaldt, og slår ovnen av igjen når den får informasjon fra omgivelsene om at det er for varmt.

En panelovn med termostat eller en sisterne med en flottør er eksempler på enkle selvregulerende mekanismer. Lignende mekanismer, kjent som homeostase, finnes i kroppen for å regulere for eksempel surhetsgrad, temperatur eller blodsukkernivå. De samme grunnprinsippene som beskriver disse mekanismene i naturen, gjenfinnes i økonomiske og sosiale systemer.

Kybernetikk i samfunnsvitenskap

I samfunnsvitenskapene brukes kybernetikk om samvirkende forhold innen større sosiale enheter, for eksempel organisasjoner, lokalsamfunn eller storsamfunnet. Som begrep i samfunnsvitenskapelig teori betegner kybernetikk de reguleringsmekanismer og den kommunikasjon som er nødvendig for at det sosiale systemet skal fungere.

Kybernetikk eller systemteori har sin styrke i at man understreker vekselvirkningen mellom to aktører eller mellom deler av systemet. Et signal som starter i en del, returnerer til opphavsstedet etter å ha blitt omdannet gjennom en rekke delprosesser i systemet. Anvendt på sosiale forhold forutsetter kybernetikken at systemet har en felles målsetting og en utpreget treghet mot endringer i den indre strukturen.

Opphav

Norbert Wiener (1894–1964)
Begrepet kybernetikk ble definert som «regulering og kommunikasjon i dyr og maskiner» i boken Cybernetics av den amerikanske matematikeren professor Norbert Wiener i 1948.
Av /flickr.com.
Lisens: CC BY 2.0

Begrepet kybernetikk ble definert som «regulering og kommunikasjon i dyr og maskin» i boken Cybernetics av den amerikanske matematikeren professor Norbert Wiener i 1948.

Wieners idé var at regulering og styring i både biologiske og tekniske systemer følger felles lover som kan uttrykkes matematisk og matematikk og matematisk modellering er sentralt i kybernetikken.

Kybernetikk ble de første par tiårene etter Wieners bok sterkt assosiert med elektroniske datamaskiner. Det er årsaken til dagens dataord som starter på cyber, som for eksempel cyberspace, cybersikkerhet og cyberforsvar. Senere ble ord som datavitenskap og informatikk brukt til å betegne det mer allmenne ved kybernetikkbegrepet fra slutten av 1960-årene, og kybernetikk oppfattes i dag som læren om regulerende og selvregulerende mekanismer i naturen og teknologien.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Wiener, Norbert: Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine. Wiley, New York, 1948

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg