Krysantemumminérflue, tovingeart i familien minérfluer (Agromyzidae). 2,5–3 mm lang, grå flue, hvis stikk og suging på bladene fører til lyse prikker. Larvene er ca. 4 mm, hvite og fotløse. De minérer smale, slyngete ganger i bladene av krysantemum m.fl. En annen art, Phytomyza horticola,kan komme inn i veksthus om sommeren og gjøre tilsvarende skade i en lang rekke vertplanter. Begge artene er av underordnet betydning som skadedyr. Andre skadelige arter, se minérfluer.