Den største typografiske måleenheten, lik 4 cicero = 48 punkter.