Koning, opptrekking av vann mot en petroleumsbrønn. Koning forekommer vanligvis ved for rask produksjon fra brønnen. Da kan den naturlige skilleflaten (kontakten) mellom oljen og vannet trekkes med oppover i en traktform. Resultatet blir en øket produksjon av vann på bekostning av olje. Også gasskoning kan forekomme. Se også petroleum.