Gasskoning, vandring (migrasjon) av gass inn i et oljeførende lag som er i produksjon, slik at oljestrømmen får et økende innhold av gass.