Kompleksometri, titrering av metallioner med en kompleksdanner. Vanligvis benyttes aminokarboksylsyrer (f.eks. etylendiamintetraeddiksyre, EDTA) som titrermiddel. Disse syrene danner meget stabile komplekser, såkalte chelater, med de fleste metallioner. Endepunktet ved titreringen bestemmes enten ved fysikalske metoder som potensiometri eller amperometri eller med en fargeindikator. Fargeindikatorene er organiske fargestoffer som danner komplekser med metallionene og som har forskjellig farge i kompleks og fri tilstand. Ved endepunktet frigjøres indikatoren, idet titrermiddelet danner et mer stabilt kompleks med metallionet, og løsningen skifter farge.