Aminokarboksylsyrer, en gruppe polydentate organiske forbindelser som danner svært stabile komplekser (chelater) med forskjellige metallioner. De ble introdusert i 1945 og har senere blitt brukt til titrering av metallioner og som maskeringsmidler for forstyrrende metallioner i instrumentelle analyser som polarografi og atomabsorpsjon. Den mest brukte av disse kompleksdannerne er etylendiamintetraeddiksyre, EDTA.