Kommunisere, meddele, holde forbindelse med, se kommunikasjon. I kirkelig språkbruk: gå til alters, motta nattverden (kommunion).