Kommandittaksjeselskap, (til kommandere), eldre selskapsform som ble opphevet ved lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper av 21. juni 1985. Kommandittaksjeselskapene var organisert som kommandittselskaper, men atskilte seg fra disse ved at kommandittistenes innskudd var fordelt på aksjer.