Kommandittist, deltaker i et kommandittselskap som har begrenset ansvaret for selskapets forpliktelser til en fastsatt sum. Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper av 21. juni 1985 inneholder regler om kommandittistenes rettslige stilling i selskapet. Etter loven skal den enkelte kommandittists selskapsinnskudd (selskapsandel) være på minst 20 000 kroner. Se også kommandittselskap og komplementar.