Bestemmelse av løsningers surhetsgrad (pH-verdi) ved hjelp av fargeindikator, dvs. ved tilsetning av et stoff som forandrer farge med surhetsgraden, f.eks. lakmus som skifter fra rødt til blått når man går fra en sur løsning til en basisk.