Sammenstilling, sammenligning av en avskrift, et telegram el.l. med originalen; gjennomgåelse av en bok for å bringe på det rene om den er komplett.