Kolamelde, ettårig art i amarantfamilien. 5–40 cm høy, grenet stengel, linjeformede blad. Her i landet er kolamelde bare funnet på steinet havstrand og tangvoller i Øst-Finnmark.