Klimaloven er en norsk lov som skal fremme gjennomføringen av Norges klimamål. Loven ble vedtatt som resultat av Parisavtalen og stadfester den norske stats internasjonale forpliktelser.

Faktaboks

Fullt navn
lov om klimamål
Kortnavn
klimaloven
Trådt i kraft
01.01.2018
Lovdata-ID
NL/lov/2017-06-16-60

Loven stadfester Parisavtalens mål om halvering av klimagassutslipp innen 2030 i forhold til referanseåret 1990. Loven fastslår videre at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, og at loven skal fremme åpenhet og debatt om status, retning og fremdrift mot dette målet. Et lavutslippssamfunn skal ikke produsere mer enn 5-10% av klimagassutslipp enn referanseåret 1990. Loven gjelder for opptak og utslipp av nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen. Deltakelse i EUs klimakvotesystem kan spille inn i vurderingen av denne måloppnåelsen. Videre pålegger loven årlige redegjørelser for Stortinget vedrørende klimatilpasningstiltak og strategier for måloppnåelse, i samband med budsjettproposisjon for statsbudsjettet. Utover dette er det uavklart hvorvidt brudd på forpliktelsene i loven kan sanksjoneres i intern norsk rett ved Stortingets manglende etterlevelse av loven.

Loven medfører ingen plikter eller rettigheter for allmenne rettssubjekter i Norge, foruten å etablere mekanismer for informasjonsflyt vedrørende klimamålsrapportering; både i henhold til rapportering av utslippskutt og fremtidige mål for kutt. Som et resultat av dette er det generelt ikke adgang for rettssubjekter i norsk jurisdiksjon til å saksøke den norske stat som følge av manglende etterlevelse av de juridiske forpliktelsene i loven. Manglende gjennomføring av Parisavtalens bestemmelser kontrolleres blant annet av Parisavtalens etterlevelseskomité, som er en ekspertkomité med tolv medlemmer utvalgt på bakgrunn av rettferdig global representasjon.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg