Kjørvel, arter i skjermplanteslekten Anthriscus. Krydderplanten Hagekjørvel, Anthriscus cerefolium, er ettårig. Se også krydderplanten spansk kjørvel.