Khronos, tid, hos gnostikerne personifisert på en lignende måte som Aion, men har ikke noe med guden Kronos å gjøre, noe som undertiden feilaktig er blitt antatt. Jfr. krono-.