Karritre, treart i myrtefamilien, hjemmehørende i Vest-Australia, kan bli opp mot 100 m høyt, omkrets 10 m. Yteveden smal og blekrosa, mens kjerneveden er rødbrun, men med store fargevariasjoner. Densitet ved 15 % fuktighet ca. 0,85 g/cm3. Veden er tung og hard, seig og elastisk, og den er temmelig holdbar. Brukes mest til større konstruksjoner, men også til snekkeri og møbler. Den er tungt antennelig og brukes til «ildsikre» konstruksjoner.