Kalotypi, metode til fremstilling av fotografiske bilder, oppfunnet 1839 – 41 av briten William Henry Fox Talbot. Papir av beste kvalitet ble påført en løsning av sølvjodid og kaliumjodid. Like før bruk ble arket behandlet med en løsning av eddiksyre, sølvnitrat og gallussyre (3,4,5-trihydroksybenzosyre). Papiret ble eksponert i kameraet enten i våt eller tørr tilstand. Bildet ble fremkalt i en blanding av sølvnitrat og gallussyre. Det fremkalte papirnegativ ble gjort gjennomsiktig med bivoks, før det ble kontaktkopiert til et positivt bilde på et nytt ark kalotypipapir. I flere år var denne prosessen den største konkurrenten til daguerreotypiet. Det ble fortrengt av F. S. Archers kollodiumteknikk.