Jodtall er et mål på hvor høyt innholdet av umettede fettsyrer er i fett. Jodtallet angir antall gram jod som bindes av 100 gram av fettet.