Jærtistel, flerårig urt i kurvplantefamilien. 30–100 cm høy, stengel og blad snaue, bladene finnet eller buktfinnet. Kurvene er få og små, kronene er mørkerøde. Jærtistel vokser på beitemark og i småskog. Sørlig art som her i landet bare er funnet på Jæren. Jærtistel er fredet i Norge.