Isthmiske leker, i antikkens Hellas idrettsleker til ære for Poseidon, feiret i Poseidon-helligdommen på Isthmos ved Korint. Lekene ble allgreske fra 581 f.Kr. De ble holdt annethvert år, første og tredje år av olympiaden, fireårsperioden mellom to olympiske leker. Seierskransen var opprinnelig en krans av vill selleri, senere av pinje.