Isthmos, i det gamle Hellas betegnelse på Korinteidet. Mindre båter ble trukket over det smale eidet på en steinsatt vei, men det forelå allerede i oldtiden planer om å bygge en kanal gjennom eidet (se Korintbukta).Ved den østre enden av eidet lå den Poseidon-helligdommen der de isthmiske leker ble avholdt.