Olympiade, betegnelse på fireårsperioden mellom de olympiske leker i antikkens Hellas. Med utgangspunkt i lekene i juli 776 f.Kr. ble det i etterklassisk tid vanlig å tidfeste historiske begivenheter til olympiader. Ordet ble imidlertid allerede i antikken også brukt om de olympiske leker.