Isomere atomkjerner, kjerner med samme antall protoner og nøytroner, men i forskjellige energitilstander og derfor med litt forskjellig masse. Den laveste energitilstanden kalles grunntilstanden. En høyere (eksitert) tilstand kalles en isomer tilstand hvis kjernen kan befinne seg i denne tilstanden i en målbar tid. En isomer tilstand vil alltid være ustabil. Den kan enten sende ut α-stråling eller β-stråling og derved gå over til en annen slags kjerne, eller den kan ved utsending av γ-stråling gå over til grunntilstanden. Selv om grensen for målbar levetid stadig skyves nedover, regnes tradisjonelt bare tilstander med middelliv lenger enn 10–9 s som isomere. Man kjenner eksempler på isomere tilstander med middelliv på flere hundre år.