Iso- er en forstavelse som brukes i fagspråk for å angi ensartethet. Noen eksempler er isobar og isoterm.