Integralregulator, instrument som styrer (regulerer) en prosess ved hjelp av tidsintegralet av differensen mellom ønsket verdi og målt verdi (nåverdi) av en variabel i prosessen. Fordi feilen adderes over tiden, nyttes integralregulator når man ønsker at det stasjonære avvik skal være lite, eller holdes innenfor visse grenser. Et eksempel er regulering av frekvensen på kraftnettet. Den reguleres ved en integralregulator, slik at elektriske klokker tilknyttet nettet i gjennomsnitt går riktig.